Кардиология

Инвазивна кардиология

• Стентове

 

• Балони

 

• Водачи

 

• Диагностични катетри

 

• Аспирационни катетри

 

• Въвеждащи катетри

 

• Интродюсери

 

• Аксесоари

ЗА КОНТАКТИ:

Тел.: +359 898 340 509

Е-мейл: office@medicaldevicesbg.com

Адрес: гр. София, ул. Орехова гора 17А, ет. 1, офис 1