Еднократни медицински консумативи

Еднократни материали

 

• Спринцовки

 

• Игли

 

• Ръкавици

 

• Чаршафи

 

• Шарп контейнери

 

• Консумативи за инфузия/трансфузия

 

• ЕКГ консумативи  

ЗА КОНТАКТИ:

Тел.: +359 898 340 509

Е-мейл: office@medicaldevicesbg.com

Адрес: гр. София, ул. Орехова гора 17А, ет. 1, офис 1