Информация във връзка с Регламент (ЕС) за защита на личните данни - МЕДИКАЛ ДИВАЙСИС ЕООД


В съответствие с Регламент № 679/2016 от „Медикал Дивайсис“ ЕООД в качеството на Администратор на лични данни Ви предоставяме информация за начина, по който използваме, споделяме и съхраняваме Вашите лични данни.

Моля, запознайте се с документите по-долу:

Правилата за прозрачност за сайта

• Бланката за съгласие

Бланка за оттегляне на съгласие

Бланка за упражняване на права


ЗА КОНТАКТИ:

Тел.: +359 898 340 509

Е-мейл: office@medicaldevicesbg.com

Адрес: гр. София, ул. Орехова гора 17А, ет. 1, офис 1