tmpaincp

Партньорство с Б. Браун Медикал

МЕДИКАЛ ДИВАЙСИС ЕООД работи в сътрудничество с утвърдени производители на медицински изделия и консумативи в областта на здравеопазването.