Лични данни

Защита на лични данни

Лични данни и Регламент (ЕС) за Защита на Вашите лични данни

В съответствие с Регламент № 679/2016, ние от МЕДИКАЛ ДИВАЙСИС ЕООД в качеството на Администратор на лични данни, Ви предоставяме информация за начина, по който използваме, споделяме и съхраняваме Вашите лични данни.

Обади се

+359 898 340 509

гр. София

ул. Маестро Кънев 77